وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ظرفیت تکمیل است آنلاین 1401/12/18 پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 14:00 - 18:00
ED01CAMPPMP0102 مصطفی بختیاری
ثبت‌نام 7 نفر آنلاین 1402/2/28 پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 14:00 - 18:00
طرح عیدانه(0201) مصطفی بختیاری