وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 1 نفر آنلاین 1401/12/18 پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 10:00 - 14:00
ED04GAU0124 مهدی معین
سورنا خلیلی
هادی اسکندر
امیرعلی عبدالمحمدی
امیرحسین ریاحی