وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ظرفیت تکمیل است آنلاین 1403/4/28 پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 10:00 - 14:00
ED04GAU0330 مهدی معین
فرهنگ شعفی
سینا شریعتمداری
جمعی از اساتید
ثبت‌نام 4 نفر آنلاین 1403/5/25 پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 10:00 - 14:00
ED04GAU0331 مهدی معین
فرخ دانیال پور
جمعی از اساتید