وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 1 نفر آنلاین 1403/4/10 یکشنبه 17:30 - 21:30
چهارشنبه 17:30 - 21:30
ED02PTO0307 جمعی از اساتید