وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 2 نفر حضوری 1403/4/13 چهارشنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0310 مهدی معین
الناز صالحی
ثبت‌نام 1 نفر آنلاین 1403/3/26 شنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0308 مصطفی بختیاری
مینا یاوری مقدم