# کد دوره منتور(ها) نوع برگزاری روز و ساعت تاریخ شروع ظرفیت باقی مانده وضعیت ثبت نام
1 ED01PMP0113 مهدی معین
فرخ دانیال پور
حضوری دوشنبه 17:30 - 21:30
1401/6/28 4 نفر ثبت‌نام
2 ED01PMP0114 سعید مقدسی
کاوه فدایی
آنلاین شنبه 17:30 - 21:30
1401/7/16 14 نفر ثبت‌نام