وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 3 نفر حضوری 1402/9/29 چهارشنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0225 مهدی معین
ثبت‌نام 1 نفر آنلاین 1402/9/13 دوشنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0224 کاوه فدایی
الناز صالحی
ثبت‌نام 1 نفر آنلاین 1402/9/25 شنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0226 مصطفی بختیاری
مینا یاوری مقدم