وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ظرفیت تکمیل است آنلاین 1401/11/8 یکشنبه 17:00 - 21:00
پنجشنبه 10:00 - 14:00
ED01PMP0101 مصطفی بختیاری
مینا یاوری مقدم
ثبت‌نام 4 نفر آنلاین 1401/11/17 دوشنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0121 هادی اسکندر
الناز صالحی
ثبت‌نام 11 نفر آنلاین 1401/11/26 چهارشنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0123 مصطفی بختیاری
مینا یاوری مقدم
ثبت‌نام 13 نفر آنلاین 1401/12/7 یکشنبه 17:30 - 21:30
ED01PMP0124 محمدحسین قنوات پور
الناز صالحی