# کد دوره منتور(ها) نوع برگزاری روز و ساعت تاریخ شروع ظرفیت باقی مانده وضعیت ثبت نام
1 ED04BA0106 مهدی معین
سعید مقدسی
امیرحسین ریاحی
سارا پدرام نیا
میلاد رحیمیان
شکیب پناه به حق
فرزاد بیگلربیگی
آنلاین پنجشنبه 14:00 - 18:00
جمعه 10:00 - 14:00
1401/9/17 3 نفر ثبت‌نام