وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 5 نفر آنلاین 1402/5/22 شنبه 17:30 - 21:30
ED01ACP0201 زهیر مومنی
سعید مقدسی