وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 4 نفر آنلاین 1402/10/3 یکشنبه 17:30 - 21:30
ED01PBA0203 مهدی معین