وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 3 نفر آنلاین 1402/3/21 یکشنبه 17:30 - 21:30
طرح عیدانه مهدی معین
محسن عبدالحسینی