# کد دوره منتور(ها) نوع برگزاری روز و ساعت تاریخ شروع ظرفیت باقی مانده وضعیت ثبت نام
1 ED01PBA0103 مهدی معین
میلاد رحیمیان
آنلاین یکشنبه 17:30 - 21:30
1401/8/29 2 نفر ثبت‌نام