وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 4 نفر حضوری 1402/7/8 شنبه 17:30 - 21:30
یکشنبه 17:30 - 21:30
حضوری و آنلاین ابوذر کردی