وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 2 نفر حضوری 1403/3/24 یکشنبه 17:30 - 21:30
پنجشنبه 14:00 - 18:00
مجازی و حضوری جمعی از اساتید