وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 3 نفر آنلاین-حضوری 1403/5/4 یکشنبه 17:30 - 21:30
پنجشنبه 14:00 - 18:00
ED02AP0303 جمعی از اساتید