وضعیت ثبت نام ظرفیت باقی مانده نوع برگزاری تاریخ شروع روز و ساعت کد دوره منتور(ها)
ثبت‌نام 8 نفر آنلاین 1402/8/29 دوشنبه 17:30 - 21:30
ED04REP0223 سورنا خلیلی